FAQ

Do kada su otvorene prijave?

Prijave za kamp su otvorene do 2. lipnja.

Do kada možemo riješiti zadatak?

Zadatak možete riješiti do zatvaranja prijava, dakle 2. lipnja.

Kada ćemo biti obaviješteni o ishodu prijava?

O ishodu prijava bit ćete obaviješteni 7. lipnja.

Kada počinje kamp i koliko traje?

Kamp počinje 22. srpnja i traje narednih 6 tjedana, odnosno do 30. kolovoza.

Kakav će biti format kampa?

Prva tri tjedna kampa se odnose na predavanja, a druga 3 tjedna na individualne zadatke/projekte.

U kojim terminima će se održavati predavanja?

Predavanja će se održavati 2 x tjedno od 17 do 19 sati.

Kako će izgledati teorijski dio kampa?

Kroz predavanja ćemo stvarati temelje za individualni, praktični dio. Ona će biti interaktivna, razumljiva i primjenjiva. Teme predavanja su sljedeće: - Git (repozitorij, PR, commit, push, pull, merge) - JavaScript (osnovni koncepti) - HTML, CSS ( + SASS, Bootstrap/Bulma) - Web App koncepti (client, server, browser) - Baze podataka (ORM) - Web API

Kako će izgledati praktični dio kampa?

Svatko će dobiti individualni projekt/zadatak u kojem će primijeniti znanja stečena tijekom predavanja. Naši mentori će vas uputiti i biti na raspolaganju za konzultacije.

Gdje će se održavati kamp?

Predavanja će se održati u prostorima ICT Županije na FESB-u (PICS), a konzultacije s mentorima u našem uredu.

Tko se sve može prijaviti na kamp?

Iako su nam primarna ciljana skupina studenti, prijave su otvorene za sve koje žele naučiti nešto više o web developmentu.

Je li potrebno prethodno iskustvo u web developmentu?

Prethodno iskustvo nije obvezno, ali je poželjno da ste upoznati s osnovnim web tehnologijama.

Koliko će kamp imati sudionika?

Točan broj sudionika još uvijek nismo definirali, a ovisit će o samom broju i kvaliteti prijava.

Je li potrebno imati vlastiti laptop?

Poželjno je imati vlastiti laptop. U slučaju da ga nemate, mi ćemo ga osigurati.

Koje nagrade očekuju najbolje sudionike?

Najbolji pojedinci dobit će mogućnost plaćenog intershipa u ExtensionEngine-u. Osim toga, one najbolje čekaju i vrijedne nagrade o kojima ćete saznati više na samom kampu.

Pome i sol